Köpvillkor

Beställning
Alla beställningar sker via vår Internetbutik, www.elkompletteringar.se. Vi tar inte emot beställningar på något annat sätt, som e-post, telefon, eller fax.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor (SEK) inklusive moms. Priset som gäller är det som finns angivet på hemsidan den dag beställningen görs. Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel. Vi förbehåller oss rätten att ersätta beställda artiklar med likvärdiga artiklar om vi anser att leveranstiden kan förkortas.

Betalning, avgifter
Vid betalning gäller faktura med gällande fakturavillkor f.n 10 dagars kredit, 60 kr påminnelseavgift samt dröjsmålsränta motsvarande 24% plus vid var tid av riksbanken fastställd referensränta.

 

Försäkran
Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning.
Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk
Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, kommer att bedömas av DataConnect som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av DataConnect, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Elkompletteringar.se. 

Personuppgifter
DataConnect behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som behandlas:

Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m m
Personnummer
Betalningsinformation - kortnummer, fakturainformation m m
Finansiell information - t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
Artikelinformation ? uppgifter avseende de köp du gör
Historisk information ? uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
Allmänt tillgänglig information på internet
 

Cookies
Elkompletteringar.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Elkompletteringar.se webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Genom att använda Elkompletteringar.se godkänner du vår användning av cookies.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister 

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar DataConnect inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Elkompletteringar.se.
Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.


Leveranser/ leveranstid
Vi levererar från vårt lager 1-5 arbetsdagar efter det att vi mottagit/registrerat din beställning. Vi levererar alla varor du beställt i sampakaterad leverans.

Transportbolaget behöver 1-3 arbetsdagar för att distribuera paketet till ombudet. I de fall varan är restnoterad eller måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre. Kundens beställning skickas när alla varor finns i lager om inget annat anges utav kunden. I sällsynta fall kan varor även från leverantör vara restnoterade, detta åtgärdas vartefterhand och skulle artikeln ha utgått, kontaktar vi dig som kund för att komma överens om vidare åtgärder.

Notera att alla våra leveranstider är utskrivna i arbetsdagar.

Vid leverans av gods som är skrymmande eller tyngre än vad PostNord accepterar kommer godset att skickas med PostNord Företagspaket. Detta kan ta något längre tid än 1-3 dagar på vissa orter i Sverige.

Det är kundens ansvar att tillse att varorna är levererade innan arbete påbörjas, vi påtar oss inget ansvar för stillestånd m.m.

Alla leveranser sker med förvald leverantör, vanligtvis PostNord. Det är köparens ansvar att tillse att adressen, e-post och mobilnummer som användes vid beställningen är rätt, samt att tillse att leveransen hämtas ut hos det ombud transportören nyttjar.

Leverans sker endast inom Sverige.


Outlösta paket
För paket som inte löses ut på uthämtningsplats efter 14 dagars liggtid hos Posten  förbehåller sig Elkompletteringar.se rätten att debitera 450 kr inkl.moms eller vadhelst kostnaden för all eventuell frakt och hantering i ärendet, kan komma att uppgå till. 

Ångerrätt
Enligt konsumentköplagen (kkL) har konsumenter två veckors ångerrätt. Företag som beställer lyder under köplagen och har ingen ångerrätt.

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar från det DU mottagit varan. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig.
Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Alla tillklippta varor t.ex. tygkabel, kabel och strips omfattas inte av returrätten och vi godkänner inte returer på tillklippta varor eller speciallbeställda varor.

När du utnyttjar din ångerrätt ska du sända tillbaka varan till oss, enligt våra rutiner för returer. Om du skickar tillbaka varorna utanför våra rutiner t.ex. om vi ej har godkänd din retur eller om du ej har anmält din retur etc. så  kommer returen ej godkännas. Inom 14 dagar kommer varorna ifrån returen kasseras och inga pengar kommer återbetalas. 
 
Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt (reklamation) eller om vi har packat fel (kontakta oss på kundtjänst).
Returer kan skickas med Posten som företagspaket eller privpak.
Returer får ej skickas mot Postförskott/REK (då hämtas de ej ut, ingår ej i våra rutiner).

När du utnyttjar din ångerrätt/returrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte installera eller använda varan och i förekommande fall ej
bryta förpackningen. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Reklamera
Reklamation kan göras om produkten är trasig eller har en dold transportskada.
(Synliga transportskador anmäles direkt till utlämningsstället vid mottagandet av varan/paketet.)

Skador eller fel som uppstått som enligt tillverkaren avgjort som handhavandefel, fel som uppstått efter inkoppling, som inte genom kontroll kan bevisas vara fel på produkt, godkännes ej. Det är den behörige elektrikerns ansvar att kontrollera att arbetet är korrekt utfört, att kontrollera att rätt produkter är installerade på rätt sätt. Detta gäller oavsett omständighet. En defekt vara får aldrig kasseras utan godkännande från personal hos Elkompletteringar.se. Om varan kasseras utan godkännande godkänns inte reklamationen. Gäller oavsett omständigheter.

Vid en reklamation där returetikett erhållits med ersättningsvaran eller utskickad separat måste den defekta varan skickas tillbaka inom skälig tid (max 30 dagar ifall inget annat avtalats)  från de att kund mottagit ersättningsvaran annars kommer varan debiteras efter påminnelse skickats ut via mail.

De flesta av våra produkter för fast installation kräver installation av behörig fackman/elektriker. På elsäkerhetsverket.se och eio.se kan ni läsa mer om vad man själv får utföra för elinstallation. Vi ersätter inga kostnader som krävs/krävts för att byta ut den defekta produkten.

Dolda transportskador och eventuella felskick ska anmälas till oss senast inom 10 arbetsdagar från det att ni har mottagit era varor. Det är kundens ansvar att kontrollera levererade varor så att mottagen leverans är korrekt och intakt. Om ni mottagit en felaktigt vara eller en vara med en dold transportskada får denna inte installeras, detta ska anmälas direkt till oss på order@elkompletteringar.se. Varan ska returneras eller bytas ut till oss i nyskick, i annat fall godkänns inte reklamationen. Detta gäller oavsett omständigheter.


Återbetalningsskyldighet
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot
varan eller meddelandet om att du ångrat dig/reklamerat produkten. Vi står ej för returfraktskostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Vi ersätter inga kostnader för arbete som erfodrats för att byta ut den defekta produkten.

Om du avser att returnera varor till oss, måste Ni följa vissa rutiner.
Därför gäller som följer:

Returanmälan skickas via Returnera
Om du vill nyttja din ångerrätt/returrätt så ber vi dig följa de returanvisningar som finns på våran hemsida.
När er returanmälan är handlagd, kontaktar vi er via mail med en returblankett. Denna skall fyllas i och bifogas, tillsammans med en kopia på följesedel, med returnerade varor.
När vi mottagit och hanterat din retur krediterar vi pengarna för returnerade varor till angivet konto.

Returblankett, med tillhörande ordernummer, skall medfölja returen annars godkänns inte returen.

Här finner du returblankett, skriv ut och bifoga varan >

OBS! Ni kan inte göra avdrag vid inbetalning, eftersom vi har ett annat företag som sköter faktureringen till oss. All slags återbetalning sker från oss. Ej heller kan eventuella avdrag förväntas överföras till annan order eller liknande, all hantering sker separat och kan inte beblandas. Det är viktigt att ni följer dessa rutiner så att fel kan undvikas!  
 

 

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Information om Cookies
Version 1, 25 juli 2003.

1. LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation.
Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad
cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd
som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök
på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

2. TVÅ TYPER AV COOKIES
Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära.
I Elbutik.se's butiker används dessa två typer av cookies:

Temporära cookies (sessionscookies) används för att hålla reda
på när en kund är inloggad eller vilket visningsläge/språk/valuta
som kunden valt. Denna cookie raderas när du stänger din webbläsare.

Permanent cookie används till att hämta innehåll i kundvagnen
så att du inte behöver logga in för att se vad du tidigare lagt i vagnen.

Den som inte accepterar användandet av cookies kan ändra
inställningar i sin webbläsare så att den inte tillåter cookies.

3. POST- OCH TELESTYRELSEN
Allmän information om cookies och den nya lagen om
elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.